Клуб за спорт и туризъм “Марина спорт”

е сдружение с нестопанска цел /неправителствена организация/, учреден през лятото на 2002г. с цел развитие и разпространяване на ски спорта, сноуборда и други снежни спортове; плуването, ветроходството и други водни спортове, ориентира- нето, както и на всички видове туризъм сред децата и възрастните.

Ски-клуб “Марина спорт” е лицензиран към Българска Федерация – Ски.

Ски клуб “Марина спорт” е създаден за да удовлетвори желанието на много деца да се занимават активно със ски на едно по-високо ниво. В отбора на ски клуба се включват деца преминали успешно предсъстезателна подготовка и показали необходимите технически и физически качества.