Предполага се, че основната цел на един екип са добрите бизнес резултати и удоволствието от работата. Съществуват техники, които биха подпомогнали успешната работа в екип и те са познати под общото название TeamBuilding. Те са насочени към дейности за подобряване на ефективността на екипа чрез развитие на взаимоотношенията, комуникацията, разбирането между членовете, съдействието и повишаването на доверието в работния процес.

Ние предлагаме няколко форми на TeamBuilding програми или екипно развитие, които биха стимулирали способности на хората от екипа, отговарящи на техните уникални нужди.

teambuilding01

Фокусирано към уменията екипно развитие

Основаното на умения екипно развитие, включва сесии /предимно на закрито/ които изискват учене и практикуване на определени умения за екипна работа /като разпределяне на роли и задачи, справяне с конфликти, развиване на групов консесус и ефективни екипни срещи./ Този вид обучение провокират умения, които след това могат директно да бъдат прилагани на работното място.
Този подход е много ефективен, когато екипите провеждат последващи дискусии за ангажиране и прилагане на новите умения и постигане на оптимално фунциониране на екипа на работното място. Основната философия в този вид тренинги се отнася до изграждане на определени екипни умения, защото те не са развити в необходимата степен, поради което екипът не функционира добре. Практикуването на необходимите екипни умения в обучителна обстановка повишава вероятността те се практикуват и в реална работна ситуация.

teambuilding02

Фокусирано към дейностите екипно развитие

В този подход се използват различни предизвикателни задачи за правене и постигане на резултати. Те обикновено се изпълняват навън, на открито, сред природата и могат да бъдат както с по-сериозен дизайн, така и по леки весели и забавни. При тези задачи се налага членовете на групата да работят заедно, за да постигнат успех. Дизайнът на задачите се съобразява с физическата подготовка на участниците. Те могат да бъдат, както физически натоварващи /изкачване, катерене по стръмнини, преодоляване на височини-използвайки елементи от спортове като ориентиране, алпинизъм и приключенски туризъм /, така и по леки /упражнения на поляна с ограничаване на физическото натоварване/, за да предоставят възможност за включване на всички членове на екипа. Активностите са следвани от дискусии, които помагат за развиване на процесите на сцепление в екипната работа и постигането на по-добри съвместни резултати.

teambuilding03

Фокусирано към решенията екипно развитие

Този вид екипно развитие е насочено към съвместна работа на членовете на екипа за преодоляване на предизвикателства и проблеми. Обикновено работата изисква фасилитатор или водещ (coach) и е позната като коучинг процес (coaching process). Задачите се основават на необходимостта екипът да открие по добри пътища за съвместно функциониране, да преодолеят бариери и да набележат стъпки за послeдващи съвместни действия. Подходът при този вид обучение е предимно дискусионно-мисловен и най-често се провежда на закрито.
Има възможност да се съчетават елементи от отделните програми в един тиймбилдинг. По време на програмите можем да осигурим пълно логистично обслужване (транспорт, осигуряване на храна и нощувки, застраховки и др.) С всеки клиент работим по индивидуална програма според заявените нужди. Предлагаме и анимация за по приятни преживявания през свободното време.
При проявен интерес, ще предоставим оферта.

teambuilding04

Екипът на Марина спорт, съвместно с ПИК център ще се погрижат Вашият тиймбилдинг да стане полезно и приятно преживяване!