Витоша вулкан ли е?

By 02/12/2020 Блог No Comments
Втората тема в нашия блог е “Витоша вулкан ли е?”
Да започнем с днешната тема така: Застрашена ли е нашата Столица от вулканичен апокалипсис?
Години наред сме слушали разнообразни истории, легенди и митове за чудноватата планина Витоша и един от тях е именно свързан с това дали Витоша е вулкан, дали е била вулкан или дали някъде дълбоко в недрата има магма, която чака своя момент да изригне.
Отговорът на всички горепосочени въпроси е НЕ!
Планината Витоша е част от т.нар. Средногорска тектонска зона изградена от Седименти, вулканити и генетично свързани с тях интрузивни магмени тела с гранодиоритов, монцонитов и сиенитов състав. В централните и части се разполага изометрично интрузивно тяло, чиито скали са затвърдели на дълбочина над 10км в затворена магмена камера в продъжение на голям период от време. При тях се наблюдава пълна кристализация на магмата и отделните скалообразуващи минерали се наблюдават с невъоръжено око. За разлика от тях вулканитите се изливат на земната повърхност или в подводни условия, охлаждат се много бързо и незвисимо от сходния състав на изходната магма в резултат се формират коренно различни скали. Възрастта на плутона и вулканитите е около 80 млн. години. На Витоша има вулкански скали по северните и източни склонове, като те достигат високо почти до платото. Най-добрите им разкрития са в района на Комините и Боянския водопад. Това са андезитобазалтови потоци от масивни лави и лавобрекчи. Самото ядро и най-високите части на планината са изградени от монцонити, сиенити и малко габра в източната му периферия.
В заключение можем да кажем, че Витоша е една доста млада планина, която ще продължава да се развива и също така любимата ни Столица не е застрашена от вулканичен апокалипсис.
П.с специални благоданости за научното описание в нашия блог на Доц. д-р Димо Димов
Структурна геология на високометаморфни скали, геология на Антарктида и геофизика към СУ