Политика за защита на лични данни

1.Политика

Настоящата Политика за защита на лични данни има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и  ползвате услугите, които предлагаме.

Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

2.Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Ние сме „Марина спорт“ ООД вписано в търговския регистър с ЕИК 130202382. Ние събираме и обработваме Вашите лични данни като администратор на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Можете да се свържете с нас на телефон: 02/9813479; 0884609883, както и да ни пишете на адрес гр. София, ул. Гургулят №10 /партерен етаж/, или имейл адрес info@marinasport.net .

 

3.Какви данни събираме и за какви цели ги използваме?

Събираме различни категории данни в зависимост от целта, за която обработваме същите, за да изпълним задълженията си по договора за услугата, която сте платили, за да Ви изпращаме  информация за други подобни услуги, които предлагаме, както и когато Вие сте поискали или сте се съгласили със събирането и обработката на съответните данни.

3.1 данни, които обработваме, когато посещавате нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт www.marinasport.net , използваме „бисквитки“ („cookies“) или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване. Бисквитката е малък текстови файл, който сайтът запазва на Вашия компютър или мобилно устройство, когато отворите сайта. Той помага на сайта да помни регистрацията, информацията при вход и настройки (например език, размер на шрифта и други настройки на дисплея), които сте посочили на сайта, така че да не се налага всеки път да ги посочвате отново.

Бисквитките, които използва „Марина спорт“ са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Използваме бисквитки, за да направим Вашето преживяване на нашия сайт възможно най-приятно. Благодарение на тях можем да подобряваме сайта на база на Вашите действия и интереси.  Използваме бисквитки, за да подобрим представянето на сайта в съответствие с това, което се харесва от Вас. Може да се съгласите или да се откажете от използването на бисквитки, като тези параметри могат да се променят по всяко време.

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки, в съответствие с тази декларация за бисквитки. Ако не сте съгласни с използването на бисквитки, можете да се откажете от тях съгласно инструкциите за известяване и така те няма да бъдат записани на устройството Ви.

Можете да получите повече информация за използването на бисквитки и тяхната функционалност от нашата Политика за бисквитките.

3.2 Данни, които обработваме при сключването и изпълнението на договор за услуга

При сключване на  договор с нас за предоставянето на тази услуга. Ако сте посочили като ползвател на услугата трето лице (какъвто е случаят, когато подарявате ваучер  на свой близък или приятел), това трето лице също става страна по договора за услуга и за нас възникват задължения и към третото лице. При резервация и закупуване на следната услуга, ние събираме следната информация: Три имена, ЕГН /за да идентифицираме клиента/, е-mail и телефон / за да можем да се свържем с Вас в случай на нужда във връзка промени, проблеми при закупената от Вас улсуга/.

Когато ползвателят на услугата е непълнолетно лице, за да предоставим услугата изискваме информация за имената, ЕГН на родител, настойник или лице, което полага грижи за непълнолетното лице.

Предоставянето на горната информация е задължително с оглед сключването и изпълнението на съответния договор за услуга. Ако тази информация не ни бъде предоставена, няма да можем да сключим и изпълним договора за услуга. Правното основание за обработката на посочените категории лични данни е сключването и изпълнението на договора за услуга.

               3.3 Данни, които обработваме за целите на нашия информационен бюлетин

Обработваме тази категория лични данни въз основа на Вашето съгласие да получавате информационни бюлетини, което сте изразили с попълване на договор/декларация.

По всяко време можете лесно да се откажете от абонамента като кликнете върху бутона „Отпиши ме“ във всеки информационен бюлетин, който Ви изпращаме.

  1. Как използваме Вашите лични данни?

Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени в точка 3. Въпреки че определени характеристики на данните, които ни предоставяте, могат да са индикация за допълнителна лична информация (напр. името Ви може да бъде индикация и за религиозна принадлежност, имейл адресът Ви може да бъде индикация за свързаност с дадена организация и т.н.), ние НЕ следим за такива особености и НЕ извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на имейл адреси и другите лични данни, с които разполагаме за Вас, с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин.

 

5.На кого предоставяме данните Ви?

Отнасяме се изключително сериозно към личните Ви данни. В рамките на нашата организация достъп до личните Ви данни имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с дейностите, за целите на които съответните лични данни се обработват.

Извън нашата организация е възможно да предоставим личните Ви данни на следните категории получатели:

  • подизпълнителите, които използваме, за да предоставим закупените от вас услуги /напр. Застрахователни дружества, лицензирани транспортни услуги и т.н/
  • организации, на които сме възложили отделни дейности по обработка на данните (напр. за съхранението и изпращането на имейли с информационните ни бюлетини, счетоводни услуги ,доставчици на ИТ услуги, застрахователни компании и т.н.). това са организации, които във всички случаи действат единствено по нареждане на хилстарт и нито използват личните ви данни за собствени цели, нито ги предоставят на трети лица.
  • рекламни мрежи, чиито „рекламни бисквитки“ сте разрешили при посещението си на нашия уебсайт (напр. facebook, google). Личните данни, които е възможно да бъдат споделени с такива организации, са единствено категориите данни, които съответните бисквитки събира.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

 

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

  1. Как защитаваме личните Ви данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме криптиране за електронните база данни. Достъп до личните ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват. Включваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните ви данни.

  1. Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило ние съхраняваме 5 години Вашите данни. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да Ви изтрием, и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след изтриването Ви, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

8.Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

8.1 Достъп

Можете да ни помолите:

– да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;

– да предоставим копие от тези данни;

– да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

8.2 Поправяне

– Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

– Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

8.3 Изтриване на данни

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

– те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

– Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

– упражнявате законно право на възражение; или

– те са били незаконно обработвани; или

– е налице правно задължение в тази връзка.

 

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

– за да се изпълни законово задължение; или

– за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

8.4 Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

– тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или

– обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или

– те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или

– Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

 

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

– ако имаме Вашето съгласие; или

– за да се установи, упражни или защити правна претенция; или

– за да се защитят правата на „Марина спорт“ ли на друго физическо или юридическо лице.

8.5 Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

– обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и

– обработването се извършва с автоматично средство.

8.6 Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

8.7 Правото на жалба до надзорен орган

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

 

В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

 

  1. Промени

При съществени промени в обстоятелствата, посочени в настоящата Политика, включително когато възнамеряваме да обработваме личните Ви данни за цел, различна от тази, за която са събрани (и във всички случаи съгласно изискванията на приложимото законодателство), ще Ви уведомим своевременно.